Υποστήριξη Apple

Αναζήτηση για θέματα

Λήψη υποστήριξης

Επιλέξτε ένα προϊόν και θα σας προτείνουμε την καλύτερη λύση.

Η υποστήριξή μου

Λάβετε ενημερωμένες πληροφορίες από ένα σημείο για τα δικά σας προϊόντα Apple, συμπεριλαμβανομένων των επισκευών, των υποθέσεων τεχνικής υποστήριξης και πολλών άλλων.

Προσοχή στα μη γνήσια εξαρτήματα

Ορισμένα μη γνήσια τροφοδοτικά και μπαταρίες, καθώς και τροφοδοτικά και μπαταρίες άλλων κατασκευαστών, ενδέχεται να μην έχουν σχεδιαστεί σωστά και να προκαλέσουν προβλήματα ασφάλειας. Για να βεβαιωθείτε ότι θα λάβετε μια γνήσια μπαταρία της Apple κατά την αντικατάσταση μπαταρίας, συνιστούμε να επισκεφθείτε ένα Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις Apple. Αν χρειάζεστε ένα τροφοδοτικό αντικατάστασης για τη φόρτιση της συσκευής σας Apple, συνιστούμε να επιλέξετε ένα τροφοδοτικό της Apple.

Επιπλέον, οι μη γνήσιες οθόνες αντικατάστασης ενδεχομένως να έχουν προβληματική οπτική ποιότητα και να μην λειτουργούν σωστά. Οι πιστοποιημένες από την Apple επισκευές εκτελούνται από αξιόπιστους τεχνικούς που χρησιμοποιούν γνήσια εξαρτήματα Apple.

Προγράμματα σέρβις της Apple